Заменице ЛИЧНЕ сама реч им каже замењују неког , уместо њега важе.