Задаци са две операције - множење и дељење. Заграде