Γαντοφατσούλες

Μένουμε σπίτι μαζί, παίζουμε μαθαίνουμε ασφαλείς.
13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου