ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ-ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ...