The world's simplest video maker Make a video

Select a category

Dla uczniów SP nr 41 w Gliwicach.
Opracowanie: Beata Haładus i Beata Kaczorowska-Małyszko, na podstawie wiersza Marcina Brykczyńskiego "O prawach dziecka".