StepUp-Bezpecnazenskasiet

Naše video pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru v rámci kampane WAVE StepUp! kampane.